myrzakmatov

0 comments

Osh Mayor Melis Myrzakmatov Speaks at a Rally in Osh, Kyrgyzstan

Osh Mayor Melis Myrzakmatov Speaks at a Rally in Osh, Kyrgyzstan — Photo credit: RFE/RL